• Dewachen

  Dewachen
  Gangtey, Phobjikha Valley

 • Dewachen

  Dewachen
  Shared Bedroom

 • Dewachen

  Dewachen
  Twin Sharing Room

 • Dewachen

  Dewachen
  Bedroom (Bath)

现在预订

德瓦臣

Rating: 3 stars

德瓦臣(Dewachen)酒店被覆盖着松树林的山谷所环绕,这座美丽的山谷以牧场和黑颈鹤所闻名。

德瓦臣酒店被松林包围,坐落在以草原和黑颈鹤闻名遐迩的美丽山谷中。为了迎合广大游客的要求,德瓦臣酒店将提供精致餐点的餐厅面向富毕卡山谷,让您在享受美食的同时可以欣赏到美丽风景。酒店内有一个鸡尾酒休息室,骑马设施,以及根据要求而定的文化表演。房间会以铁灶加热,而您的床则附带有热水袋以让您能够承受最冷的白天与黑夜。

No of rooms: 16 deluxe

WiFi: N/A

Spa Facilities: Massage, sauna and steam bath